۹۸/۰۹/۱۸

کسب یازده مدال رنگارنگ از مسابقات شمال غرب کشور

ورزشکاران منتخب سالن بینش با کسب یازده مدال طلا، نقره و برنز در مسابقات شمال غرب کشور بار دیگر برای استان افتخار آفریدند.  

روز اسباب بازی

برگزاری مسابقه شاد و مفرح برای هنرآموزان مجموعه