ورزشکاران منتخب سالن بینش با کسب یازده مدال طلا، نقره و برنز در مسابقات شمال غرب کشور بار دیگر برای استان افتخار آفریدند.