سالن ژیمناستیک بینش در نظر دارد یک دوره مسابقه به مناسبت روز جانی ژیمناستیک بین ورزشکاران در رده های سنی مختلف برگزار کند شرایط شرکت وبرنامه اجرای وزمان مسابقه به زودی اعلام خواهد شد.