ورزشکاران ژیمناست استان یکم الی سوم آذر ماه جهت شرکت در مسابقات نخبگان عازم سنندج خواهند شد.

تیم زنجان با ۴ ورزشکار یک مربی و یک نفر سرپرست در این مسابقات حضور خواهند داشت شایان ذکر است که ۲ نفر از بازیکنان اعزامی از ورزشکاران سالن تخصصی بینش می باشند.همچنین آقای سعید حقیقت پور مدیر سالن ژیمناستیک نیز به عنوان داور به این مسابقات اعزام خواهند شد.