به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهدی شامی دانش آموز پایه هفتم و ورزشکار مجموعه بینش در مسابقات دانش آموزان سراسر کشور که مرداد ماه ۹۷ در شهرکرد برگزار گردید به مدال برنز و مقام سومی پرش خرک دست یافت.